De forma paral·lela als Estudis oficials Superiors d’Art Dramàtic, Eòlia segueix oferint l’oportunitat de cursar els plans formatius professionals amb titulació pròpia que l’escola ha estat desenvolupant i perfeccionant any rere any des de la seva fundació.

Aquests itineraris també tenen un recorregut potencial de quatre anys; ofereixen un diploma final intern del centre i tenen -ja des de la seva implantació- una marcada vocació de connectar l’alumne/a (actor, cantant i director) amb el món professional, tenint molt en compte el seu punt de partida, i potenciant un desenvolupament orgànic i creatiu de les seves condicions innates.

Per altra banda, són més condensats a nivell d’horaris que els plans d’estudi de la titulació superior. És poden cursar seguint els recorreguts recomanats d’assignatures per especialitats, o bé de forma lliure triant el teu propi recorregut acadèmic (sempre comptant amb l’assessorament del centre).

Pla integral d’actuació 

Plans formatius d’interpretació, cant i teatre musical

Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Veu 12
Dramatúrgia 12
Introducció al llenguatge1
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Veu 21,5
Dramatúrgia 22
L’actor davant la càmera 13
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Veu 31,5
Dramatúrgia 32
L’actor davant la càmera 23
Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Tècnica integral de cant 1/22,5
Llenguatge musical 11,5
Cant particular 10,7
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Laboratori d’estils 1/21,5
Interpretació de cançons 1 – Workshop teatre musical 12-3
Llenguatge musical 21,5
Cant particular 20,7
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Tècniques avançades per a la interpretació vocal1,5
Interpretació de cançons 2 – Workshop teatre musical 22-3
Llenguatge musical 31,5
Cant particular 30,7
Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 1/22,5
Llenguatge musical 11,5
Cant particular 10,7
Introc. moviment i interpretació3,5
Assignaturesh/setmana
Laboratori d’estils 1/21,5
Interpretació de cançons 1 – Workshop teatre musical 12-3
Llenguatge musical 21,5
Cant particular 20,7
Assignaturesh/setmana
Tècniques avançades teatre musical1,5
Interpretació de cançons 2 – Workshop teatre musical 22-3
Llenguatge musical 31,5
Cant particular 30,7

Informació acadèmica

Per optar als plans formatius de l’Escola Lliure cal realitzar una prova de nivell. Les proves es fan a partir de juliol, tots els dimecres en horari de matí o tarda (més informació pàgina 5).

MATRÍCULA: maig-octubre 2021. Agost tancat.

Inici de classes 1r curs: dilluns 4 d’octubre de 2021
Inici de classes 2n-3r-Taller de creació: divendres 17 de setembre de 2021
Fi de classes: dimarts 21 de juny de 2022

PRIMER QUATRIMESTRE
1r curs: del dilluns 4 d’octubre al divendres 11 de febrer de 2022
2n i 3r curs: del divendres 17 de setembre al divendres 11 de febrer de 2022

SEGON QUATRIMESTRE
Tots els cursos: del dilluns 15 de febrer al dilluns 21 de juny

* Hi ha una matrícula anual d’accés als plans formatius (varia en funció del pla formatiu). Els alumnes de 2n o 3r del pla formatiu gaudeixen d’un descompte especial en la matrícula del següent curs.

* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

Les proves d’accés es realitzaran els dimecres en torn de matí o de tarda

OCTUBRE i NOVEMBRE 2021: dies a concretar

Pots demanar entrevista per zoom amb cita prèvia a eolia@eolia.cat 

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA?
Currículum vitae artístic (pdf). S’hi ha de reflectir la formació en arts escèniques i l’experiència amateur i/o professional.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA?
1 fotocòpia DNI, NIE o passaport (podeu enviar-lo en pdf per mail)
1 fotografia mida carnet o foto retrat (podeu enviar-la en pdf per mail)
Número de compte per a la domiciliació dels rebuts mensuals

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

 • PROVA D’INTERPRETACIÓ: Memoritzar i interpretar un monòleg lliure d’una durada entre 2 i 4 minuts.
 • PROVA DE CANT: Memoritzar, cantar i interpretar una cançó (estil lliure) d’una durada entre 2 i 4 minuts. L’aspirant ha de cantar-la sobre una base instrumental (pregravada o link Youtube). Podeu connectar el dispositiu mòbil o tableta a l’equip de música de l’aula.

TAXA DE LA PROVA
La taxa de la prova és de 20€. Paguen la taxa els aspirants que fan la prova d’INTERPRETACIÓ o la de CANT. La taxa de la prova s’ha d’abonar ABANS del dia
de la prova. Qui no l’hagi abonada amb antelació no podrà fer la prova el dia escollit.

Inscripció telemàtica a la prova d’accés dels plans formatius de l’escola lliure.

Qui ha de fer la prova? Qui ha de fer l’entrevista?

PLANS FORMATIUS

 • INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ: Entrevista amb el cap del departament d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA BÀSIC DE TEATRE: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I CÀMERA: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I MUSICAL: Prova d’INTERPRETACIÓ i de CANT.
 • PLA BÀSIC DE CANT: Prova de CANT.

ASSIGNATURES SOLTES

 • INTERPRETACIÓ 1, 2 o 3: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • INTERPRETACIÓ DE CANÇONS 1 o 2: Prova de CANT.
 • PROJECTE MUSICAL 1 o 2: Prova de CANT.
 • L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA 1 o 2: Prova d’INTERPRETACIÓ.

Resta d’assignatures de primer curs: Ni entrevista ni prova. Es poden matricular directament.

Lali Alvarez CVMarco Areddu CV
barbara-becker-ESAD-eolia Bárbara Becker CVvictoria boixaderaVictòria Boixadera CV
Ester Bové CVSebastià Bover CV
Tony Corvillo CVSonia Espinosa CV
Mariona Esplugues CVAleix Fauró. InterpretacióAleix Fauró CV
Marc Font CVteresa-garcia-webTeresa García-Valenzuela CV
Antònia Jaume CV
Nuria Legarda CV
Marià Llop CVGustavo Llull CV
 Esther Luengo CV
lugstenmann-cristinaCristina Lügstenmann CV
Ferran Madico CV
Cristina Martí CV
Rosa_mayRosa May CV
Laia Piró CV
Carmela Poch. InterpretacióCarmela Poch CVcarme_poll_Carme Poll CV
Sandra Pujols CVSonia Rodriguez. Música i CantSonia Rodríguez CV
Clara Sallago CVangels-sanchez-web-eoliaÀngels Sánchez CV
Mar Serra CV
David Teixidó. InterpretacióDavid Teixidó CV
mone-teruel-webMone Teruel CV
Aina Torné CV
Carla Torres. InterpretacióCarla Torres CV
Àurea Vidal CV
Toni Vives CVJorge Yamam bnJorge Yamam-Serrano CV

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2020-2021:

Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments)12€
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments)12€
Fiança per lloguer anual d’un armariet personal (inclou clau)10€
Duplicat del Carnet d’Eòlia1€

Taller de creació

Els alumnes que han cursat de forma COMPLETA i SATISFACTÒRIA els tres anys dels plans formatius de Teatre i Cinema o Teatre i Musical, tenen accés directe al Taller de Creació. També es pot accedir a aquest taller via prova d’accés, sempre i quan l’aspirant pugui demostrar el nivell requerit (formació i experiència professional). Consulteu data de la prova a recepció.

Formació en direcció escènica i dramatúrgia

Des d’Eòlia es vol potenciar el creixement i la formació de joves directors i dramaturgs, i és per això que es van crear al 2006 els primers cursos d’Introducció a la dramatúrgia i a la direcció escènica que han resultat una eina de dinamització molt activa en el centre. Des dels departaments es potencia, doncs, que es puguin produir sinèrgies entre els estudiants de dramatúrgia i direcció i els alumnes del pla d’estudis d’interpretació de l’Escola Lliure, de cara a generar projectes en comú.

I també es convida als estudiants de dramatúrgia a prendre part en el procés dels assajos del Taller/Muntatge de quart; oferint-los així la possibilitat d’estar a prop d’un procés de creació professional. D’aquesta manera amb aquests cursos són alguna cosa més que una introducció ja que oferim la possibilitat a l’alumne que s’integri (de manera tutelada) al nostre concepte de plataforma de creació.

Per accedir a aquests estudis cal realitzar una entrevista d’orientació pedagògica amb el cap del departament de Dramatúrgia i Direcció.

Classes semestre 1: del 13 de setembre al 22 de desembre de 2021
Classes semestre 2: del 7 de febrer al 27 de maig de 2021

Calendari general

*Hi ha una matrícula anual d’accés a la formació de 90€.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

FORMACIÓ BÀSICA (sense requisits previs)

Assignaturesh/setSemestre Horari
Escenificació i direcció escènica3hAnual Dilluns 15 – 18h
Monòleg i diàleg 3hAnualDivendres 15.30 – 18.30h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DRAMATÚRGIA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Tema, estructura formal i recopilació de materials.2hS1 (setembre-gener)Dimarts 18 – 19h
Personatge i estructura de personatges 2h2hS1 (setembre-gener)Dijous 18 – 20h
Espai. Significació de l’espai.2h S2 (febrer-maig)Dijous 16 – 18h
Invenció de l’argument2hS1 (setembre-gener)Dimecres 18 – 20h
Llengua parlada vs. llengua escrita2hS2 (febrer-maig)Dimarts 18 – 20h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DIRECCIÓ ESCÈNICA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Direcció d’actors.3hAnualDivendres 16 – 19h
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept