De forma paral·lela als Estudis oficials Superiors d’Art Dramàtic, Eòlia segueix oferint l’oportunitat de cursar els plans formatius professionals amb titulació pròpia que l’escola ha estat desenvolupant i perfeccionant any rere any des de la seva fundació.

Aquests itineraris també tenen un recorregut potencial de quatre anys; ofereixen un diploma final intern del centre i tenen -ja des de la seva implantació- una marcada vocació de connectar l’alumne/a (actor, cantant i director) amb el món professional, tenint molt en compte el seu punt de partida, i potenciant un desenvolupament orgànic i creatiu de les seves condicions innates.

Per altra banda, són més condensats a nivell d’horaris que els plans d’estudi de la titulació superior. És poden cursar seguint els recorreguts recomanats d’assignatures per especialitats, o bé de forma lliure triant el teu propi recorregut acadèmic (sempre comptant amb l’assessorament del centre).

Pla integral d’actuació 2020-21

Plans formatius d’interpretació, cant i teatre musical

Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Veu 12
Dramatúrgia 12
Introducció al llenguatge1
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Veu 21,5
Dramatúrgia 22
L’actor davant la càmera 13
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Veu 31,5
Dramatúrgia 32
L’actor davant la càmera 23
Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Tècnica integral de cant 1/22,5
Llenguatge musical 11,5
Cant particular 10,7
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Laboratori d’estils 1/21,5
Interpretació de cançons 1/22-3
Llenguatge musical 21,5
Cant particular 20,7
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23
Tècniques avançades per a la interpretació vocal1,5
Workshop teatre musical 1/22-3
Llenguatge musical 31,5
Cant particular 30,7
Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 1/22,5
Llenguatge musical 11,5
Cant particular 10,7
Introc. moviment i interpretació3,5
Assignaturesh/setmana
Laboratori d’estils 1/21,5
Interpretació de cançons 1/22-3
Llenguatge musical 21,5
Cant particular 20,7
Assignaturesh/setmana
Tècniques avançades teatre musical1,5
Workshop teatre musical 1/22-3
Llenguatge musical 31,5
Cant particular 30,7

Informació acadèmica

Per optar als plans formatius de l’Escola Lliure cal realitzar una prova de nivell. Les proves es fan a partir de juliol, tots els dimecres en horari de matí o tarda (més informació pàgina 5).

MATRÍCULA: maig-octubre 2021. Agost tancat.

Inici de classes 1r curs: dilluns 4 d’octubre de 2021
Inici de classes 2n-3r-Taller de creació: divendres 17 de setembre de 2021
Fi de classes: dimarts 21 de juny de 2022

PRIMER QUATRIMESTRE
1r curs: del dilluns 4 d’octubre al divendres 11 de febrer de 2022
2n i 3r curs: del divendres 17 de setembre al divendres 11 de febrer de 2022

SEGON QUATRIMESTRE
Tots els cursos: del dilluns 15 de febrer al dilluns 21 de juny

* Hi ha una matrícula anual d’accés als plans formatius (varia en funció del pla formatiu). Els alumnes de 2n o 3r del pla formatiu gaudeixen d’un descompte especial en la matrícula del següent curs.

* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

Les proves d’accés es realitzaran els dimecres en torn de matí o de tarda

JULIOL 2021: dies 7, 14, 21 i 28
SETEMBRE 2021: dies 1, 8, 15, 22 i 29

Pots demanar entrevista per zoom amb cita prèvia a eolia@eolia.cat 

SECRETARIA ACADÈMICA: Recollida de dades (CV, foto, qüestionari i aspiracions de l’alumne).
9.45h-10h / 15.45h-16h

PROVES D’INTERPRETACIÓ I/O DE CANT: Presentació d’un monòleg i/o una cançó
10h-12h / 16h-18h

ENTREVISTA AMB L’ALUMNE/A I RESULTAT: Entrevista final amb direcció

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA?

Currículum vitae artístic (pdf). S’hi ha de reflexar la formació en arts escèniques i l’experiència amateur i/o professional.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA?

 • 1 fotocòpia DNI, NIE o passaport (podeu enviar-lo en pdf per mail)
 • 1 fotografia mida carnet o foto retrat (podeu enviar-la en pdf per mail)
 • Número de compte per a la domiciliació dels rebuts mensuals

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

 • PROVA D’INTERPRETACIÓ: Memoritzar i interpretar un monòleg lliure d’una durada entre 2 i 4 minuts.
 • PROVA DE CANT: Memoritzar, cantar i interpretar una cançó (estil lliure) d’una durada entre 2 i 4 minuts. L’aspirant ha de cantar-la sobre una base instrumental (pregravada o link Youtube). Podeu connectar el dispositiu mòbil o tablet a l’equip de música de l’aula.

TAXA DE LA PROVA

La taxa de la prova és de 20€. Paguen la taxa els aspirants que fan la prova d’INTERPRETACIÓ o la de CANT. La taxa de la prova s’ha d’abonar ABANS del dia de la prova. Qui no l’hagi abonada amb antel•lació no podrà fer la prova el dia escollit.

Descarrega’t aquí el full d’inscripció a la prova d’accés dels plans formatius de l’escola lliure.

Qui ha de fer la prova? Qui ha de fer l’entrevista?

PLANS FORMATIUS

 • INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ: Entrevista amb el cap del departament d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA BÀSIC DE TEATRE: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I CÀMERA: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I MUSICAL: Prova d’INTERPRETACIÓ i de CANT.
 • PLA BÀSIC DE CANT: Prova de CANT.

ASSIGNATURES SOLTES

 • INTERPRETACIÓ 1, 2 o 3: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • INTERPRETACIÓ DE CANÇONS 1 o 2: Prova de CANT.
 • PROJECTE MUSICAL 1 o 2: Prova de CANT.
 • L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA 1 o 2: Prova d’INTERPRETACIÓ.

Resta d’assignatures de primer curs: Ni entrevista ni prova. Es poden matricular directament.

Lali Alvarez CVMarco Areddu CV
barbara-becker-ESAD-eolia Bárbara Becker CVvictoria boixaderaVictòria Boixadera CV
Sebastià Bover CVTony Casla CV
Tony Corvillo CVMariona Esplugues CV
Aleix Fauró. InterpretacióAleix Fauró CV
Marc Font CV
Daniela Garcia CVteresa-garcia-webTeresa García-Valenzuela CV
Antònia Jaume CVNuria Legarda CV
Gustavo Llull CVlugstenmann-cristinaCristina Lügstenmann CV
Oskar Luko CV Ferran Madico CV
Àlex Mañas CVFerran Martínez CV
Rosa_mayRosa May CV
Mar Medina CV
Aida Oset CV
Laia Piró CV
Carmela Poch. InterpretacióCarmela Poch CVcarme_poll_Carme Poll CV
Sandra Pujols CVSonia Rodriguez. Música i CantSonia Rodríguez CV
Clara Sallago CVangels-sanchez-web-eoliaÀngels Sánchez CV
Mar Serra CV
David Teixidó. InterpretacióDavid Teixidó CV
mone-teruel-webMone Teruel CV
Aina Torné CV
Carla Torres. InterpretacióCarla Torres CV
Ginebra Vall CV
david-vert-actorDavid Vert CVToni Vives CV
Jorge Yamam bnJorge Yamam-Serrano CV

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2020-2021:

Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments)12€
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments)12€
Fiança per lloguer anual d’un armariet personal (inclou clau)10€
Duplicat del Carnet d’Eòlia1€

Taller de creació

Els alumnes que han cursat de forma COMPLETA i SATISFACTÒRIA els tres anys dels plans formatius de Teatre i Cinema o Teatre i Musical, tenen accés directe al Taller de Creació. També es pot accedir a aquest taller via prova d’accés, sempre i quan l’aspirant pugui demostrar el nivell requerit (formació i experiència professional). Consulteu data de la prova a recepció.

Formació en direcció escènica i dramatúrgia

Des d’Eòlia es vol potenciar el creixement i la formació de joves directors i dramaturgs, i és per això que es van crear al 2006 els primers cursos d’Introducció a la dramatúrgia i a la direcció escènica que han resultat una eina de dinamització molt activa en el centre. Des dels departaments es potencia, doncs, que es puguin produir sinèrgies entre els estudiants de dramatúrgia i direcció i els alumnes del pla d’estudis d’interpretació de l’Escola Lliure, de cara a generar projectes en comú.

I també es convida als estudiants de dramatúrgia a prendre part en el procés dels assajos del Taller/Muntatge de quart; oferint-los així la possibilitat d’estar a prop d’un procés de creació professional. D’aquesta manera amb aquests cursos són alguna cosa més que una introducció ja que oferim la possibilitat a l’alumne que s’integri (de manera tutelada) al nostre concepte de plataforma de creació.

Per accedir a aquests estudis cal realitzar una entrevista d’orientació pedagògica amb el cap del departament de Dramatúrgia i Direcció.

Classes semestre 1: del 13 de setembre al 22 de desembre de 2021
Classes semestre 2: del 7 de febrer al 27 de maig de 2021

Calendari general

*Hi ha una matrícula anual d’accés a la formació de 90€.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

FORMACIÓ BÀSICA (sense requisits previs)

Assignaturesh/setSemestre Horari
Escenificació i direcció escènica3hAnual Dilluns 15 – 18h
Monòleg i diàleg 3hAnualDivendres 15.30 – 18.30h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DRAMATÚRGIA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Tema, estructura formal i recopilació de materials.2hS1 (setembre-gener)Dimarts 18 – 19h
Personatge i estructura de personatges 2h2hS1 (setembre-gener)Dijous 18 – 20h
Espai. Significació de l’espai.2h S2 (febrer-maig)Dijous 16 – 18h
Invenció de l’argument2hS1 (setembre-gener)Dimecres 18 – 20h
Llengua parlada vs. llengua escrita2hS2 (febrer-maig)Dimarts 18 – 20h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DIRECCIÓ ESCÈNICA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Direcció d’actors.3hAnualDivendres 16 – 19h
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept